Responsive image

Základní škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.czKontakt


KONTAKTY NA UČITELE NAJDETE V TOMTO SEZNAMU.OFICIÁLNÍ NÁZEV ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace


Adresa: Raisova 688/11, Děčín IV, 405 02

Telefon: +420 412 531 551
Fax: +420 412 531 551


IČO: 72743816

Red IZO: 600076253
IZO: 102053961
      


Číslo účtu: 6035431/0100, vedený u KB Děčín    

Hlavní kontaktní e-mail: info@machovka.cz 

 


ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. et. Bc. Alena Tomášková

Telefon:+420 412 531 729, 723 536 763
e-mail: alena.tomaskova@machovka.cz
 


ZÁSTUPCI ŘEDITELKY ŠKOLY

Mgr. Radomíra Kotrchová

Telefon:+420 775 861 789
e-mail: radomira.kotrchova@machovka.cz

Mgr. Martin Lána

Telefon:+420 736 690 468
e-mail: martin.lana@machovka.cz
 


ZÁSTUPCI ŘEDITELKY PRO MŠ
Alena Pechová
(MŠ Máchovka)
Telefon:+420 775 861 784
e-mail: alena.pechova@machovka.cz

Alena Dudová
(MŠ Vilsnice)
Telefon:+420 607 591 302
e-mail: alena.dudova@machovka.cz


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Kamila Kratochvílová

Telefon: +420  775 866 373
e-mail: kamila.kratochvilova@machovka.cz
 


ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

Bc. Tereza Skalická

Telefon:+420 602 871 446
e-mail: tereza.skalicka@machovka.cz
 


TAJEMNICE ŠKOLY

Veronika Stránská

Telefon:+420 412 531 551, 739 882 348
e-mail: veronika.stranska@machovka.cz


EKONOMKA ŠKOLY

Lenka Dzubová

Telefon:+420 723 008 528
e-mail: lenka.dzubova@machovka.cz


ŠKOLNÍK

Jan Lána

Telefon:+420 602 393 572
e-mail: jan.lana@machovka.cz
 


ADMINISTRÁTOR WEBOVÝCH STRÁNEK

Mgr. Radek Špáta

Telefon: +420 608 978 497
e-mail: admin@machovka.cz
 

 


 

SLUŽEBNÍ TELEFONY

Prosíme využívejte tyto kontakty pouze v pracovní době od 7.00 (ŠD 6.00) - 17.00 hod.


Funkce/Pracoviště

Jméno osoby

Tel. číslo

Zástupce ředitele pro MŠ

A. Pechová - MŠ Máchovka

775 861 784

Vedoucí MŠ Vilsnice

A. Dudová - MŠ Vilsnice

607 591 302

Mateřská školka Máchovo nám.

MŠ - Máchovka

775 861 785

Sborovna ZŠ Máchovo nám.

ZŠ - Máchovka

775 861 792

Sborovna ZŠ Bezručova ul.

ZŠ - Bezručka

775 861 793

Vedoucí ŠJ - MŠ Máchovo nám.

V. Endlerová

731 939 761

Vedoucí ŠK a ŠD - Máchovo nám.

Š. Domecká

775 861 787

Koordinátor ŠVP 1. stupeň

M. Kopecká

775 866 751

Koordinátor ŠVP 2. stupeň

L. Lžíčařová

777 978 482

Koordinátor ICT

R. Špáta

608 978 497

Koordinátor ICT (1. st.)

M. Kociánová

606 490 945

Koordinátor EVVO

M. Davídková

775 866 344

 

Vedení a širší vedení školy

Funkce

Titul, Příjmení, Jméno

Místnost

Kontakt

       

ředitelka školy

Mgr. Bc. Alena Tomášková

2. patro, Máchovo nám.

alena.tomaskova@machovka.cz

zástupkyně ředitelky

Mgr. Radomíra Kotrchová

2. patro, Máchovo nám.

radomira.kotrchova@machovka.cz

zástupce ředitelky

Mgr. Martin Lána

2. patro, Máchovo nám.

martin.lana@machovka.cz

zástupkyně ředitelky pro MŠ

Alena Pechová

MŠ Máchovo nám.

alena.pechova@machovka.cz

vedoucí MŠ Vilsnice

Alena Dudová

MŠ Vilsnice

alena.dudova@machovka.cz

výchovná poradkyně

Mgr. Kamila Kratochvílová

kab. VP; 1. patro, Máchovo nám.

kamila.kratochvilova@machovka.cz

metodička prevence

Mgr. Tereza Skalická

1. patro, Máchovo nám.

tereza.skalicka@machovka.cz

koordinátorka ŠVP pro I. st.

Mgr. Markéta Kopecká

kabinet I. st., přízemí, Máchovo nám.

marketa.kopecka@machovka.cz

koordinátorka ŠVP pro II. st.

Mgr. Bc. Lucie Lžíčařová

kab. Z, 2. p., Máchovo nám.

lucie.lzicarova@machovka.cz

koordinátor ICT

Mgr. Radek Špáta

kab. In, 1. p., Máchovo nám.

radek.spata@machovka.cz;admin@machovka.cz

koordinátorka ICT (1. st.)

Mgr. Monika Kocianová

kabinet I. st., přízemí, Máchovo nám.

monika.kocianova@machovka.cz

koordinátorka EVVO

Mgr. Markéta Davídková

kab. Př., 1. p. Máchovo nám.

marketa.davidkova@machovka.cz

 

 

 

Kalendář Akcí: 18. 9. - 24. 9.

19. 9.

08:00 - 12:35 | 7B:
Prales na talíři

21. 9.

08:00 - 09:40 | 1A:
9+1

08:00 - 09:40 | 1B:
9+1

08:00 - 09:40 | 9B:
9+1

08:00 - 11:40 | 7A:
Prales na talíři

10:55 - 13:30 | 3A:
Plavecký výcvik

10:55 - 13:30 | 3B:
Plavecký výcvik

18PondělíPO19ÚterýPO20StředaPO21ČtvrtekPO 22PátekPO23SobotaPO24NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Top