text

Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.cz

Jsme tu pro vás
Vzděláváme i vzděláváme se
Využíváme nejmodernější technologie
Programování a robotika je tady doma
Reálná zkušenost je základ
Děti podporujeme v jejich tvořivosti a experimentování
Bavíme se
Na Máchovce je zábava
Začátky jsou na Máchovce pohodové
První ročník zvládáme bez problémů

Prázdniny 2020

Krásné letní prázdniny vám všem přejí vaši učitelé! :)

11.05. 2020

Pravidla pro vstup do budovy školy


Z dokumentu MŠMT přímo uvádíme nejdůležitější body k zahájení provozu školy - vstup do budovy pouze:

 • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • Při vstupu bude změřena teplota a žák si vydezinfikuje ruce, pokud bude teplota zvýšená, bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka převezme.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostoráchroušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách.11.05. 2020

Podmínky závěrečného hodnocení


Vychází z vyhlášky MŠMT

1. Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů nebo slovní hodnocení tam, kde je to takto nastavené.

2. K  výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.

3. Jako hlavní podklad pro výsledné hodnocení slouží práce žáků do 10. března (tedy práce z prezenční výuky).

4. Podpůrné, tedy jen doplňující jsou pro výsledné hodnocení také podklady získané v průběhu vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro vzdělávání odpovídající podmínky. U vzdělávání na dálku lze zohlednit v hodnocení například:

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.

 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.

 • Četbu související se zadanými úkoly.

 • Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady (např. práce zadané prostřednictvím online vzdělávacího portálu školy), které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.

 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

5. Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

6. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potazv rámci přijímacích zkoušek na střední školy v následujícím školním roce.

7. Forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.

 

>>

Kalendář Akcí: 10. 8. - 16. 8.

text10PondělíPO 11ÚterýPO12StředaPO13ČtvrtekPO14PátekPO15SobotaPO16NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Tonda obal
logo Mleko do skol
logo Ovoce do skol
logo Inkluze do škol Děčín
logo projekt Metodik
logo RAMPS
Atletika pro deti
logo Týden pro inkluzi
logo Pošta přes moře
logo MŠMT
logo Evropská unie
Top