text

Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.cz

Jsme tu pro vás
Vzděláváme i vzděláváme se
Využíváme nejmodernější technologie
Programování a robotika je tady doma
Reálná zkušenost je základ
Děti podporujeme v jejich tvořivosti a experimentování
Bavíme se
Na Máchovce je zábava
Začátky jsou na Máchovce pohodové
První ročník zvládáme bez problémů

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Od pondělí 22. 11. začíná opětovné preventivní screeningové testování žáků s ohledem na negativní vývoj epidemické situace.

Termíny testování 22. 11. a 29. 11. 2021. Podrobnosti (MŠMT, PDF).

Žáci se testují pod dohledem pedagogů. Nevztahujese na žáky, kteří předložili třídnímu učiteli potvrzení o dokončeném očkování nebo na žáky, kteří mají laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, či doloží potvrzení o negativním výsledku testu z certifikované laboratoře (antigenní test má platnost 1 den, PCR test 3 dny).
Pokud se ve třídě vyskytne pozitivně testovaný žák, celá třída nejde do karantény. U pozitivně testovaných žáků bude informován zákonný zástupce pro následný odchod domů. Žák bude muset podstoupit PCR test.

Cílem tohoto testování je snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod škol.

Děkujeme rodičům za spolupráci s včasným hlášením onemocnění covid-19.

27.08. 2021

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Vážení rodiče a žáci,


blíží se nám nezadržitelně konec prázdnin a my již usilovně chystáme školu na váš příchod. Moc se na vás všichni těšíme!


Začátek nového školního roku 2021/22 budou provázet některá omezení, která vycházejí z aktuálního doporučení MŠMT a současných platných pravidel spojených se šířením COVID-19.


Jak bude nástup do školy vypadat?


Testování:

 1. Dne 1. září proběhne při zahájení školní výuky po příchodu žáků* do školy jejich testování v 2. - 9. třídách. V tento den se nebudou testovat žáci 1. tříd.
 2. Dne 2. září proběhne testování žáků 1. tříd.
 3. Dne 6. září proběhne po příchodu žáků do školy jejich testování v 1. - 9. třídách
 4. Dne 9. září proběhne po příchodu žáků do školy jejich testování v 1. - 9. třídách.

* Testovat se nemusí ten žák, který: předloží potvrzení o svém očkování proti COVID-19, potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 splňující lhůtu 180 dní, doloží aktuální platný test.


Omezení:

 1. Všichni (zaměstnanci a žáci) se budou ve společných prostorách chránit nasazením respirátoru/obdobnou ochranou dýchacích cest. Ve třídách nemusí (pouze netestovaní).
 2. Vstup do budovy bude omezen pouze na nutné a opodstatněné návštěvy. Ty si po svém příchodu dezinfikují ruce a po celou dobu pobytu ve škole mají za povinnost použít respirátor/obdobnou ochranu dýchacích cest (jinak nebude umožněn vstup do školy).
 3. 1. září bude umožněn vstup do školy rodičům žáků 1. tříd a rodičům nově příchozích žáků. Prosíme ostatní rodiče, pokud to nebude z vážných důvodů nutné, aby do budovy nevstupovali.

Organizace:

 • 1. září se všechny třídy budou učit od 8.00 do 8.45 hod. Zde žáci obdrží informacek výuce v ostatních dnech. 1. třídy budou každý den postupně prodlužovat svůj čas ve škole (2. září - 2 h, 3. září - 3 h a 6. září 4 h). 

Základních pravidla k provozu naší školy ve školním roce 2021/2022:


 • Vstup do školy je omezen. Po vstupu do budovy využijí ohlášené návštěvy dezinfekci a ochranu dýchacích cest. Dále se budou řídit pokyny dohlížejícího personálu školy.
 • Rodiče si vyzvedávají své děti, po zazvonění na družinu, před budovou školy
 • Rodiče 1. tříd budou mít během prvních týdnů měsíce září možnost vstoupit do budovy.
 • Věnujte prosím průběžně zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. V případě onemocnění je nechte určitě doma. Škola v případě známek nemoci (teploty a dalších viditelných projevů) bude vždy kontaktovat zákonné zástupce za účelem předání a vyzvednutí dětí. Jde o bezpečnost nás všech, proto prosíme o vzájemné pochopení a spolupráci.

Pevně věříme, že se tento rok bude situace vyvíjet pozitivně. Naším zodpovědným přístupem k tomu chceme aktivně také přispět. Prosíme i vás o pomoc to zase úspěšně zvládnout. 


Přeji nám všem pevné zdraví a dobrý start.

Mgr. Martin Lána, ředitel školy


Zdroj:https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

<< >>

Kalendář Akcí: 6. 12. - 12. 12.

text06PondělíPO07ÚterýPO08StředaPO 09ČtvrtekPO10PátekPO11SobotaPO12NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
logo Ovoce do skol
Top