text

Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.cz

Jsme tu pro vás
Vzděláváme i vzděláváme se
Využíváme nejmodernější technologie
Programování a robotika je tady doma
Reálná zkušenost je základ
Děti podporujeme v jejich tvořivosti a experimentování
Bavíme se
Na Máchovce je zábava
Začátky jsou na Máchovce pohodové
První ročník zvládáme bez problémů

Prázdniny 2020

Krásné letní prázdniny vám všem přejí vaši učitelé! :)

06.04. 2020

Linka pomoci Anténa


logo CAPPsychoterapeutická linka
pro ty, které trápí karanténa

 Volejte denně 8:00 až 22:00 hod.

 +420 212 812 540

Koronavirus nějakým způsobem ovlivnil životy nás všech. Žijeme v období, kdy prožíváme obavy o sebe, naše blízké, naši budoucnost. Museli jsme změnit způsob, jak trávíme čas, museli jsme změnit své návyky. Můžeme cítit nejistotu, strach, napětí. Je možné, že nemáme tyto pocity a obavy s kým sdílet – ať už kvůli omezení kontaktů, snahy „neobtěžovat“ své blízké, ztráty „tváře“, či z jiných důvodů.

Nicméně právě sdílení je jedním ze způsobů, jak se se zátěží vyrovnat.

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) proto spustila projekt ANTÉNA – TELEFONICKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ LINKA určená pro ty, které trápí problémy spojené s karanténou nebo s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření koronaviru.

Na lince působí psychoterapeuti akreditovaní ČAP. Linka je bezplatná – platíte pouze za telefonický hovor podle tarifu, který máte nastaven/a s Vaším operátorem.
Více informací naleznete na: Psychoterapie.cz

 Prosím neváhejte této možnosti využít, pokud pociťujete obtíže se zvládáním současné situace.

 Jsme v tom společně.

Mgr. Dana Kočová
školní psycholožka01.04. 2020

Zápis do prvních tříd


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZDE

Vážení rodiče, vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Na základě doporučení MŠMT se zápisy konané do 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 budou provádět bez přítomnosti dětí. Zápis k povinné školní docházce stanovili ředitelé základních škol v Děčíně v termínu od 14. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Naše škola bude organizovat zápis (odklad) dítěte online formou. 
Postup:

  1. Navštivte webovou stránku pro elektronický online zápis (možnost zapsat žáka bude přístupná od 14. 4. 2020 - 30. 4. 2020).

  2. Vyplňte formulář, který se zobrazí (osobní údaje včetně kontaktních informací; zvolte zda žádáte případně  odklad povinné školní docházky). 

  3. Potvrdíte a tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

  4. Po vyplnění obdržíte následně zprávu s přílohou (soubor PDF) do uvedené datové schránky / váš e-mail. Zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem vyplněný PDF soubor vytiskne* a následně podepíše (nutný je elektronický podpis). Podepsaný formulář společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí jedním z těchto způsobů:


1) Datovou schránkou: 2jbmcmh

2) E-mailem na: zapis@machovka.cz (nutný elekronický podpis)

3) Poštou (doporučeně) - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o., Raisova 688/11, Děčín 4, 405 02 

4) Osobně - čas možnosti doručení (nebo sepsání žádosti) je vždy v pondělí a středu (8:00 - 12:00 hodin), v období od 14.  4. - 30. 4. 2020, v hlavní budově na Máchovo nám. 2. patro.


*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, dostaví se osobně přímo do školy v uvedených dnech.


V případě nutné potřeby volejte na číslo ředitelky školy: 723 536 763


K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy (Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Mgr. Bc. Alena Tomášková, ředitelka školy18.03. 2020

Portál pro online výuku


Vážení rodiče a žáci,
s ohledem na současnou situaci naše škola připravila jednotný systém v podobě webového portálu

ONLINE.MACHOVKA.CZ

Bude sloužit pro podporou další výuky. Uvědomujeme si, že pro řadu z Vás není aktuální situace jednoduchá, proto Vám chceme alespoň částečně ulehčit orientaci a přístup k informacím o výuce na jednom místě.

Budeme rádi, když se zapojíte do dalšího vzdělávání s námi. Učitelé budou každé pondělí publikovat práci na týden, pro jednotlivé třídy a předměty.

Naší snahou není zahltit Vás prací, ale poskytnout možnost, jak pracovat a dále se průběžně vzdělávat.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat své třídní učitele (učitele předmětů).
Věříme, že společnou situaci zvládneme.

Děkujeme za spolupráci. Alena Tomášková, ředitelka školy

<< >>

Kalendář Akcí: 10. 8. - 16. 8.

text10PondělíPO 11ÚterýPO12StředaPO13ČtvrtekPO14PátekPO15SobotaPO16NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Tonda obal
logo Mleko do skol
logo Ovoce do skol
logo Inkluze do škol Děčín
logo projekt Metodik
logo RAMPS
Atletika pro deti
logo Týden pro inkluzi
logo Pošta přes moře
logo MŠMT
logo Evropská unie
Top