text

Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.cz

Jsme tu pro vás
Vzděláváme i vzděláváme se
Využíváme nejmodernější technologie
Programování a robotika je tady doma
Reálná zkušenost je základ
Děti podporujeme v jejich tvořivosti a experimentování
Bavíme se
Na Máchovce je zábava
Začátky jsou na Máchovce pohodové
První ročník zvládáme bez problémů

Distanční výuka

Dle nařízení vlády přechází naše škola od 14. října 2020 na distanční výuku. 
Sledujte prosím ŠkoluOnline a školní (žákovské) maily.

Portál pro distanční výuku

ONLINE.MACHOVKA.CZ

Podpůrná videa pro žáky a rodiče ke Google Classroom

naleznete zde (YouTube)

01.09. 2020

Školní rok 2020-2021


Vážení rodiče a žáci, milé děti,

jako nový ředitel školy vás jménem celého pedagogického sboru vítám v novém školním roce 2020/2021. Minulý školní rok nám všem přinesl mnoho mimořádných změn i nových zkušeností.
Jsme aktuálně omezeni některými doporučeními (
MŠMT), které se budou i během školního roku patrně ještě dále vyvíjet a měnit. Naší snahou přesto je co nejvíce nastartovat chod školy k naší oboustranné spokojenosti.

Přináším proto několik základních pravidel k provozu naší školy ve školním roce 2020/2021:

 • Vstup do školy je omezen v podobném režimu jako před prázdninami. Po vstupu do budovy využijí ohlášené návštěvy dezinfekci a dále se budou řídit pokyny dohlížejícího personálu školy. 
 • Rodiče si vyzvedávají své děti, po zazvonění na družinu, před budovou školy. 
 • Rodiče 1. tříd budou mít během prvních týdnů měsíce září možnost vstoupit do budovy.
 • Věnujte prosím průběžně zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. V případě onemocnění je nechte určitě doma. Škola v případě známek nemoci (teploty a dalších viditelných projevů), bude vždy kontaktovat zákonné zástupce za účelem předání a vyzvednutí dětí. Jde o bezpečnost nás všech, proto prosíme o vzájemné pochopení a spolupráci.
 
Věříme, že se nám v tomto roce podaří vše společně úspěšně zvládnout. Podpoříme se navzájem, udržíme společný pohled a spolupráci při vzdělávání vašich/našich dětí a žáků. 
Přeji nám všem pevné zdraví, chuť objevovat a hledat nové cesty, chuť přijímat nové výzvy a překonávat překážky, objevovat svět kolem sebe a učit se mu porozumět, tvořit ho a ovlivňovat.

Mgr. Martin Lána, ředitel školy11.05. 2020

Pravidla pro vstup do budovy školy


Z dokumentu MŠMT přímo uvádíme nejdůležitější body k zahájení provozu školy - vstup do budovy pouze:

 • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • Při vstupu bude změřena teplota a žák si vydezinfikuje ruce, pokud bude teplota zvýšená, bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka převezme.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostoráchroušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách.

<< >>

Kalendář Akcí: 26. 10. - 1. 11.

text26PondělíPO27ÚterýPO28StředaPO29ČtvrtekPO30PátekPO 31SobotaPO01NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
logo Ovoce do skol
Top